لیست قیمت پارتیشن

شماره ها ی تماس

۰۹۱۲۳۸۳۹۲۷۴

۰۲۱۶۶۶۵۶۷۰۷

پارتیشن دیزاین

نوع پارتیشن

قیمت هرمترمربع پارتیشن

لینک گالری

پارتیشن دوجداره تمام ام دی اف

۲۲۰هزار تومان

 نمونه کارها

پارتیشن تکجداره ۶میل

۶۸ هزار تومان

 نمونه کارها

پارتیشن تکجداره ۱۶میل

۹۵ هزار تومان

 نمونه کارها

پارتیشن دوجداره آلومینیوم۱۶میل

۲۳۰ هزار تومان

 نمونه کارها

پارتیشن دوجداره آلومینیوم۶میل

۱۶۰ هزار تومان

 نمونه کارها

پارتیشن کناف

۱۱۰ هزار تومان

 نمونه کارها

پارتیشن شیشه ای سکوریت

۱۸۰ هزار تومان

 نمونه کارها