پارتیشن اداری و کاربرد آن در فضای اداری

پارتیشن اداری
سیستم جداکننده ها کاذب که امروزان را بانام پارتیشن می شناسند،

نوعی تجهییزات جهت تقسیم بندی فضاهای داخلی بوده که پارتیشن باهدف منظم ترکردن محیط و باپیش بینی قابلیت جابجایی طراحی وساخته می شوند.

درکشورسابقه زیادی ندارد استفاده ومصرف آن اغلب درپروژه های اداری وتجاری که نیاز به طراحی محیط برمبنای احتیاجات جاری می باشد.

وامکان تغییرات ان نیز وجودداردرواج پیداکرده.

 

دسته بندی پارتیشن اداری

 

پارتیشن اداری برمبنای معیارهای ساخت به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می شوند

: ۱-پارتیشن اداری تمام MDF. 2-پارتیشن اداری MDF ,آلومینیوم. ۳-پارتیشن اداریMDFوشیشه.

۴-پارتیشن اداری آلومینیوم وشیشه. ۱-پارتیشن اداری تمامMDF: این نوع از پارتیشن اداری تنها به

وسیله MDFساخته می شودوطراحی آنها به گونه ای است که نمای ظاهری وفریم بندی ها به

وسیله MDFانجام می گیرد .

به دلیل نیاز به ایستایی ومقاومت در محل وهمچنین با پیش بینی قابلت حمل،قطر بدنه اصلی در این

نوع از پارتیشن بین ۹ تا ۱۳ سانتی متر است که بسته به عرض وارتفاع مورد نیاز کم یا زیاد می گردد.

همچنین به دلیل ایجاد یک قطر ۹ تا ۱۳ سامتی متری در بین جداره پارتیشن می توان از پرده های کرکره ای درون جداره داخلی استفاده نمود که هم موجب محفوظ تر شدن محیط می گرددوهم می

توام لوگو ویا نام شرکت رابرروی آنها درج کرد.

پارتیشن اداری
پارتیشن اداری

 

این نوع از پارتیشن اداری بسته به فضای موردنیاز باعرض های متغیر ۹۰ تا۱۴۰ سانتی متر وارتفاع

۱۴۰ تا ۳۸۰ سانتی مترقابل طراحی وپیاده سازی می باشد.

 

پارتیشن اداری MDF وآلومینیوم

 

پارتیشن اداری ترکیبی که در ساخت آن از MDF وآلومینیوم استفاده می گردد نوعی از جداکننده

های سبک هستند که قابلیت پیاده سازی ، حمل ونقل وتغییرات بسیار بالایی دارند.

این نوع از پارتیشن اداری به دلیل استفاده ازآلومینیوم که فلزی بسیار سبک ، مستحکم وزیباست

بسیار متنوع وجذاب می باشد.

آلومینیوم های مورداستفاده در این نوع ازپارتیشن به دلیل داشتن رنگ های آن

باکیفیت تنوع رنگی بالایی داشته وباترکیب رنگی مناسبی که باMDFخودایجادمی کنند امکان هارمونی با محیط رادارند.

پارتیشن اداری MDF وآلومینیوم خود به دودسته تقسیم می شود:

پارتیشن اداریMDF وآلومینیوم ( تک جداره ):در این نوع از پارتیشن اداری از آلومینیوم به عنوان فریم

واسکلت بندی اصلی واز MDF وشیشه به عنوان پرکننده های سطح استفاده می شود.

قطر این نوع پارتیشن بسیارکم ودر حدود ۴تا۶سانتی متر است ،

عرض وارتفاع آن هم کاملا نا محدود بسته به محیط قابل پیاده سازی می باشد.یکی از مزایای این

نوع پارتیشن قطرکم ، مقاومت بالا ، نقل وانتقال وتغییرات سریع وهزینه مناسب می باشد.

 

پارتیشن اداریMDF وآلومینیوم ( دوجداره )

تعریف اساسی پارتیشن اداری که توسط SORNOایتالیا

( یکی از اولین تولیدکنندگان پارتیشن اداری درجهان ) ارائه شده به این نوع پارتیشن برمی گردد.

درساخت این نوع از پارتیشن اداری از استراکچرهای مخصوصی جهت کادربندی وبه عنوان قطعات اصلی پارتیشن استفاده می گردد که خود حالت دوجداره بودن را دارست .

از MDF وورق های کامپوزیت جهت پرکردن سطح ، از شیشه های سندپلاست جهت تبادل نور ، از پرده های تیغه ای شاخک دار جهت محفوظ کردن شیشه ها وازداکت های داخلی جهت گذرکردن کابل وسیم ها استفاده می گردد.این نوع پارتیشن قطری ثابت ودرحدود۱۰ سانتی متردارد ،

عرض وارتفاع آن نیزبسته به محیط کاملا متغیر است.

OFFICE (9)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*